Ethical Hacker CEH Eğitimi
Hacker, bilgisayar ve haberleşme teknikleri konusunda ileri derecede bilgi sahibi olan, bilgisayar programlama konusunda ileri seviye programlama bilgi ve becerisine sahip kişiler olarak tanımlanmaktadır.

Siyah, gri ve beyaz şapkalı olarak tanımlanan 3 farklı hacker tipi bulunmaktadır.

Siyah Şapkalı Hackerlar:

İnternet ağlarına bağlı bilgisayarlara sistem açıklarını kullanarak ya da yaratarak izinsiz girerek onlara zarar verme acamacıyla hareket eden kişilerdir.

Gri Şapkalı Hackerlar:

İnternet ağlarına bağlı bilgisayarlara sistem açıklarını kullanarak ya da yaratarak izinsiz girerek sistemde bulunan açıkların kapatılması için sistem yöneticilerine ya da kurumlara bilgi veren kişilerdir.

Beyaz Şapkalı Hackerlar:

Karşımıza sık sık güvenlik uzmanı ya da güvenlik araştırmacısı sıfatıyla çıkan, görev yaptıkları kurum ya da kuruluşların siber saldırılara uğramasını engellemek ya da en az zararla kurtulmasını sağlamak için görev yapan kişilerdir. Görevleri gereği hem saldırı hem de saldırılardan kurtulma yöntemlerini bilmeleri gerekmektedir.

Hacktivist:

Hacktivist kavramı belirli bir amaç için bilgisayar sistemlerine sızan kişilerdir. Amaçları siyasi kazanç, konuşma özgürlüğü, insan hakları v.b. konular olabilir.

Penetrasyon Testi

Bir bilgisayar ağında ya da web uygulamasında saldırganların yararlanabileceği zayıf noktaların bulunması için çeşitli araçlar ile yapılan test etme işlemidir.

3 çeşit penetrasyon testi vardır.

1-White Box:

Sızma testini gerçekleştirecek güvenlik uzmanı sistem ile ilgili tüm bilgileri sistem yöneticisinden edinerek test işlemini gerçekleştirdiği yöntemdir.

2-Black Box:

Sızma testini gerçekleştirecek güvenlik uzmanı sistem ile ilgili herhangi bir bilgi alışverişinde bulunmadan gerçekleştirilen test yöntemidir. Sisteme kötü niyetli bir hacker gibi yaklaşarak sisteme sızabileceği zayıf noktaları bulmaya çalışır.

3-Gray Box:

Sızma testini gerçekleştirecek güvenlik uzmanı sistem ile ilgili hem içeriden hem dışarıdan kapsamlı bir test işlemi gerçekleştirdiği test yöntemidir.

Ethical Hacker CEH Eğitiminde analitik düşünme, sistem testlerinde kullanılan araçları tanıma, olası sistem açıklarının tespiti ve kapatılması, sosyal mühendislik kavramı, uygulamalarda oluşabilecek zayıf noktaların tespiti gibi kavramlar öğretilmektedir.

Bilgi toplama, ağ haritasının çıkarılması, zafiyet tarama, sisteme sızma, yetki yükseltme, başka ağlara sızma, erişimi koruma ve kalıcı hale getirme, izleri temizleme ve raporlama gibi konular Ethical Hacker CEH Eğitiminin başlıca konularıdır.

Bilişin Teknolojileri ve Siber Güvenlik Derneği olarak Ethical Hacker CEH Eğitimlerimize katılarak bu konularda bilgi sahibi olabilir ve gelecek kariyerinizi Siber Güvenlik üzerine kurabilirsiniz.

Üye kuruluşlara geniş bir network sunmak ve yerli teknoloji eko sistemini geliştirmek için fırsatlar oluşturuyoruz.

Sizde aramıza katılarak bu fırsatları değerlendirebilirsiniz.