Siber Zorba Olma!
Bugün binlerce genç ve çocuk, sosyal medyadan kendilerine atılan yorum ve mesajlarla siber zorbalığa uğruyor. Siber zorba olma! #FarkınaVar

Siber kavramı yirminci yüzyılın sonlarında bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle ortaya çıkmış bir ifadedir. Köken olarak sibernetikten gelmektedir. 1958 yılında canlılar ile elektronik cihazlar arasındaki iletişim yapısını inceleyen Louis Couffignal tarafından kullanılan siber kavramı artık bilişim teknolojisiyle aynı alanlarda birbirini tanımlayan noktalarda kullanılmaya başlanılmıştır. Siber kelimesi kullanım anlamında sanal olarak karşılık bulmaktadır

Siber  zorbalık,  bilgi  ve  iletişim  teknolojileri  vasıtasıyla  bireysel  veya  grup  olarak başkalarına zarar vermek maksadıyla Li(2006), yazı, resim, ses,video gibi içeriklerle bilerek ve  belirli zaman  aralıklarıyla  yenilenilen hareketlerdir
(Patchin  and  Hinduja 2006).

Siber  zorbalık  özellikle  akıllı  cep  telefonu  ve  internet  gibi  bilgi  ve  iletişim teknolojileri ürünleri  vasıtasıyla  yapılan  zorbalık  türü  olarak  ifade  edilebilmektedir.

Siber  zorbalık  birey  karşı  tarafa  zarar  vermek  kastıyla  e-mail,  mesaj,  web  sayfaları, sosyal medya araçları, cep telefonuyla aramlar veya cevapsız çağrılar  gibi teknolojileri kullanarak  sistematik  olarak  ve  uzun  süreli  rahatsız  verici  davranışlar  şeklinde tanımlanabilmektedir (Arıcak 2009).

Siber Zorbalık Nedenleri:

Siber zorbalık davranışı gösteren bireyler eğlence, öç alma, kendini iyi hissetmeme gibi nedenlerle bu davranışı gösterdiklerini ifade etmektedirler. Siber zorbalığın günümüzde çok  hızlı  bir  şekilde  yaygınlaşmasının  nedenleri arasında  bilgi ve  iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler ve zorbalık davranışı gösteren bireylerin kendilerini gizlemesi en önemli etmenlerdir.

Lenhart (2007) gençlerin siber zorbalık yapmasının nedenleri olarak; internet üzerinden kişilere  hızlı  ve  kolay  bir  şekilde  tehdit,  alaya  alma  ve  hakaret  gibi  içeriklerin gönderilmesinin kolay olması, yapılan bu davranışların özellikle web sayfaları ve sosyal medya araçları gibi ortamlarda diğer bireyler arasında çok hızlı yayılması, teknolojik cihazlarla bu davranışların kopyalanması, arşivlenmesi ve uzun yıllar saklanabilmesi, özellikle siber zorbalık yapan bireylerin sanal ortamlarda kimliğini çok kolay bir şekilde saklayarak herhangi bir yaptırıma maruz kalmaması olarak gösterilebilmektedir.

Siber zorbalık davranışı gösterenlerin nedenleri arasında, bir bireye zorbaca davranış bulunmaktan  zevk  alınması, gençler
in  kendi  aralarında  üstünlük  sağlama  istekleri, güncel  hayatta  gerçekleştiremediği  davranışları sanal  ortamda  yapma
arzusu,  intikam alma  düşüncesi, uzun  süre  kimliğini  saklayabilmesiyle  akran  zorbalığına  göre yakalanma  oranının  düşüklüğü,  mağdurla  sadece  sanal  ortamda  yapılan  etkileşimi sayabiliriz (Kowalski 2008).

Willard   (2002)‟a göre  siber  zorbalık  davranışı  gösteren  bireylerin  bu  hareketleri yapmalarındaki neden aşağıda m
addelendirilmiştir;

a.Siber zorbalık davranışı gösteren bireyler sanal ortamlarda kimliklerini  kolayca saklayabilecekleri  için  yakalanmayacakları  düşüncesiyle  bu  davranışları gerçekleştirirler.

b.Siber  zorbalık  davranışı  gösteren  bireyler,  kurbanlarının  herhangi  bir  fiziksel zarar vermedikleri kanısındadırlar.

c.Diğer bireylerde siber zorbalık yaptıklarından bu tür hareketler doğal ve yanlış olamayan davranışlardır.

d.Siber  zorbalık  davranışı  gösteren  bireyler  kendilerine  yapılan davranışların intikamını alma düşüncesiyle bu davranışları gerçekleştirirler.

KAYNAK : Burhanettin ELMAS (YÜKSEK LİSANS TEZİ)

Üye kuruluşlara geniş bir network sunmak ve yerli teknoloji eko sistemini geliştirmek için fırsatlar oluşturuyoruz.

Sizde aramıza katılarak bu fırsatları değerlendirebilirsiniz.